Bruto zunanji dolg po metodologiji BPM6 od leta 2005 dalje - letno

BRUTO ZUNANJI DOLG - OBVEZNOSTI - po metodologiji BPM6

v mio EUR
Stanje konec leta

 

  Stanje konec leta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
   BRUTO ZUNANJI DOLG - OBVEZNOSTI 20.579 24.162 35.678 40.388 41.676 42.019 41.429 42.579 41.145 48.276 46.171 44.325 43.231 42.148 43.796
1 DRŽAVA 2.114 2.382 3.036 3.736 6.906 8.490 9.027 11.358 15.624 25.183 25.055 23.203 21.980 21.094 21.687
1.1    Kratkoročni 31 33 0 0 347 324 320 485 261 1.653 1.716 1.522 652 732 832
     Gotovina in vloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dolžniški vrednostni papirji 21 24 0 0 0 0 0 163 45 228 15 22 75 85 19
     Posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 1.201 1.058 273 336 510
     Komercialni krediti in predujmi 0 0 0 0 14 24 34 28 28 25 35 42 35 35 34
     Ostalo 9 9 0 0 333 300 286 294 188 528 466 400 269 276 268
1.2    Dolgoročni 2.083 2.349 3.036 3.736 6.559 8.167 8.707 10.872 15.363 23.530 23.339 21.681 21.328 20.362 20.855
     Posebne pravice črpanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gotovina in vloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dolžniški vrednostni papirji 1.720 2.108 2.832 3.552 6.407 8.018 8.486 10.037 14.073 21.963 21.813 19.877 19.517 18.602 19.171
     Posojila 363 241 203 180 149 147 220 833 1.287 1.565 1.525 1.801 1.809 1.758 1.681
    Komercialni krediti in predujmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
     Ostalo 0 0 0 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
2 CENTRALNA BANKA 39 45 4.424 4.713 4.523 3.255 3.868 5.512 2.064 1.310 1.529 2.722 3.011 2.661 3.753
2.1    Kratkoročni 9 16 4.397 4.685 4.288 3.005 3.612 5.261 1.823 1.041 1.254 2.447 2.755 2.399 3.487
     Gotovina in vloge 9 16 4.397 4.685 4.288 3.005 3.612 5.261 1.823 1.041 1.254 2.447 2.755 2.399 3.487
     Dolžniški vrednostni papirji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Komercialni krediti in predujmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2    Dolgoročni 31 29 27 28 235 250 256 252 241 269 275 275 256 262 266
     Posebne pravice črpanja 31 29 27 28 235 250 256 252 241 269 275 275 256 262 266
     Gotovina in vloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dolžniški vrednostni papirji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Komercialni krediti in predujmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3    INSTITUCIJE, KI SPREJEMAJO VLOGE, razen centralne banke 8.643 11.019 16.216 17.886 16.418 16.015 13.446 9.892 7.519 6.545 5.195 4.117 3.782 3.344 3.544
3.1    Kratkoročni 601 251 1.548 1.865 2.268 2.191 1.342 1.470 893 827 702 817 1.058 927 946
    Gotovina in vloge 0 0 0 0 1.931 1.694 995 1.148 707 660 490 578 765 669 601
     Dolžniški vrednostni papirji 0 0 0 0 0 0 150 164 58 0 0 0 0 0 0
     Posojila 537 204 1.509 1.821 315 494 195 138 121 158 207 221 200 251 310
     Komercialni krediti in predujmi 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ostalo 65 46 39 44 19 3 3 19 7 10 5 18 92 7 35
3.2    Dolgoročni 8.042 10.768 14.668 16.022 14.149 13.825 12.104 8.422 6.626 5.718 4.493 3.300 2.724 2.418 2.598
     Gotovina in vloge 2.313 3.287 4.450 4.701 2.691 2.413 2.313 1.375 958 877 534 387 227 159 82
    Dolžniški vrednostni papirji 336 332 353 437 2.033 2.772 2.301 892 837 933 652 287 168 88 316
     Posojila 5.393 7.150 9.866 10.884 9.425 8.633 7.483 6.152 4.800 3.871 3.301 2.620 2.323 2.162 2.196
     Komercialni krediti in predujmi 0 0 0 0 0 2 5 2 3 3 7 5 6 7 4
     Ostalo 0 0 0 0 0 6 1 0 29 33 0 1 1 1 1
4    OSTALI SEKTORJI 8.521 9.695 10.349 12.124 11.929 12.106 12.133 12.697 12.698 11.433 10.839 10.851 10.731 10.982 10.614
4.1    Kratkoročni 2.985 3.474 4.028 4.350 3.789 3.968 4.083 4.272 4.039 3.758 3.976 4.250 4.596 5.182 5.286
    Gotovina in vloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dolžniški vrednostni papirji 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0 2 0 1 2
     Posojila 105 99 166 330 548 468 546 425 444 483 487 447 281 375 446
    Komercialni krediti in predujmi 2.858 3.344 3.847 4.003 3.172 3.420 3.443 3.750 3.492 3.169 3.385 3.649 4.094 4.540 4.565
     Ostalo 21 30 15 18 70 79 94 94 100 101 102 153 220 267 273
4.2    Dolgoročni 5.537 6.221 6.321 7.774 8.140 8.138 8.050 8.425 8.659 7.676 6.864 6.600 6.135 5.800 5.327
     Gotovina in vloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dolžniški vrednostni papirji 13 17 6 4 271 250 240 253 238 469 441 284 355 340 279
     Posojila 5.427 6.106 6.237 7.669 7.724 7.739 7.575 7.887 8.113 6.951 6.155 6.041 5.490 5.154 4.698
     Komercialni krediti in predujmi 7 3 9 17 30 6 7 8 4 6 7 16 26 17 16
     Ostalo 89 96 68 84 115 143 227 277 304 250 260 259 264 289 335
5    NEPOSREDNE NALOŽBE: medpodjetniška posojila 1.261 1.021 1.652 1.929 1.901 2.152 2.955 3.120 3.240 3.805 3.552 3.433 3.726 4.067 4.198
     SLO družbe z neposrednimi naložbami do tujega neposrednega investitorja 828 830 1.422 1.663 1.123 1.246 2.100 2.104 2.174 2.739 2.436 2.222 2.448 2.593 2.636
     SLO neposredni investitor do tujih družb z neposrednimi naložbami 433 191 230 266 364 404 283 343 442 365 354 400 375 411 449
    Do sestrskih podjetij 0 0 0 0 414 502 572 673 623 701 763 811 903 1.064 1.113
  NETO ZUNANJI DOLG 904 3.361 8.504 13.103 14.148 15.096 13.957 15.285 13.710 14.217 11.828 9.803 7.572 4.131 976