Neposredne naložbe – po smeri naložbe

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po oddelkih dejavnosti domačih družb /2-mestne/1994-2022

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po oddelkih dejavnosti  domačih družb /2-mestne/1994-2022

Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 30.06.2023

šifra dejavnosti (2) (SKD 2008) naziv dejavnosti - krajši (2) (SKD 2008) 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
01 Kmet. proizv. in lov ter povez. storitve 0,2 0,3 0,4 1,5 0,6 0,9 0,5 0,8 1,1 1,9 2,5 2,5 8,0 12,4 11,6 8,0 8,1 10,3 12,7 13,8 14,3 13,9 16,6 22,0 22,3 24,7 26,3 26,0 23,4
10 Proizv. živil 8,3 7,4 21,2 19,5 25,0 33,1 35,2 36,1 36,4 32,6 17,1 18,6 18,2 11,3 16,2 23,4 16,4 20,2 93,4 158,4 168,8 217,8 212,2 313,1 319,6 330,1 368,3 396,6 413,3
13 Proizv. tekstilij 5,5 22,2 13,6 19,7 22,5 32,1 52,5 32,2 39,1 43,8 46,1 46,7 30,6 37,1 37,5 46,6 36,4 39,8 46,0 32,5 28,9 23,5 25,7 25,8 24,1 22,1 -36,9 -41,3 90,4
15 Proizv. usnja, usnjenih in sorodnih izd. 0,1 0,1 0,3 1,0 4,7 14,9 14,0 9,4 35,8 37,7 25,6 45,1 27,3 24,8 20,1 1,2 -3,2 5,5 8,3 18,9 29,7 22,6 14,5 16,3 29,9 32,6 40,7 35,9 68,3
16 Obdel., predel. lesa, izdelki, razen poh. 0,4 0,6 6,0 7,8 12,3 13,6 6,4 16,0 22,2 30,6 39,7 45,5 39,2 59,7 73,2 77,6 72,8 80,3 85,2 79,2 68,4 84,3 90,6 114,4 123,9 133,2 138,7 151,2 174,1
17 Proizv. papirja in izdelkov iz papirja 97,8 99,5 121,1 115,5 221,8 180,7 192,1 199,6 244,6 238,8 306,2 289,4 255,6 265,7 260,0 236,7 237,0 251,7 262,0 261,1 258,8 250,7 274,1 290,0 288,3 277,1 320,3 318,7 304,0
20 Proizv. kemikalij, kemičnih izdelkov 57,3 82,7 87,8 142,8 158,1 174,0 176,4 207,0 192,0 179,3 160,4 137,2 138,9 143,4 153,4 129,9 142,3 174,0 211,9 237,7 267,7 304,5 346,2 358,6 388,9 421,7 433,3 570,4 648,3
21 Proizv. farmac. surovin in preparatov 8,4 8,2 8,4 8,3 33,8 7,9 9,4 0,7 340,5 905,1 832,6 802,3 765,6 817,2 951,4 649,7 561,4 571,0 665,7 674,1 692,9 735,2 811,1 857,5 918,7 885,9 917,0 989,4 1.168,6
22 Proizv. izdelkov iz gume in plast. mas 12,2 17,6 19,4 38,0 137,0 149,7 146,6 145,1 218,3 260,5 295,6 300,8 332,2 264,2 253,8 244,6 241,0 219,8 270,9 231,1 257,0 346,2 363,3 372,0 389,9 455,0 450,4 493,0 521,3
23 Proizv. nekovinskih mineralnih izdelkov 21,7 36,5 40,7 60,3 77,6 87,7 85,5 97,9 130,3 135,8 140,8 166,8 170,6 174,5 209,0 182,6 237,0 238,5 243,1 243,2 300,1 340,7 328,3 320,3 421,4 410,1 421,6 430,7 498,7
24 Proizv. kovin 5,5 8,1 15,1 25,1 35,1 51,3 59,0 60,9 54,7 60,7 75,6 48,0 22,6 30,8 39,8 12,3 -16,8 21,2 22,0 22,6 24,7 25,6 25,2 72,2 82,5 86,2 90,2 108,8 137,3
25 Proizv. kovin. izd., razen strojev in napr. 3,7 5,0 6,1 10,5 19,0 28,3 36,2 34,1 42,6 45,5 51,8 71,6 81,8 94,1 126,8 121,7 117,1 136,5 131,0 131,7 143,0 158,6 214,1 242,5 272,1 295,6 329,8 353,9 382,0
26 Proizv. računalnikov, elektron. in opt. izd. 17,7 27,3 28,5 33,4 38,0 45,3 52,9 57,3 64,7 73,7 82,5 85,6 85,2 98,2 107,7 70,9 68,0 70,0 79,7 83,3 93,4 123,3 123,0 133,1 159,2 172,6 175,9 179,7 180,9
27 Proizv. električnih naprav 75,1 76,3 86,5 106,8 118,1 141,1 156,4 136,0 144,7 164,8 197,4 223,9 178,0 183,3 143,2 140,9 231,6 232,7 218,8 203,3 180,2 186,3 339,3 441,6 744,3 710,8 684,2 744,6 678,9
28 Proizv. drugih strojev in naprav 10,3 20,4 23,1 26,0 31,9 28,8 34,6 51,5 44,5 46,1 59,6 68,7 60,8 108,6 183,1 230,3 166,8 181,5 163,9 166,1 214,6 235,9 244,1 262,8 308,0 334,8 347,6 384,5 426,8
29 Proizv. motor. vozil, prikolic in polprik. 1,9 2,5 2,6 22,1 28,4 39,2 48,0 47,5 51,6 31,8 22,0 27,7 21,9 36,1 286,3 236,2 190,4 210,1 231,3 356,1 495,5 470,7 372,7 376,5 509,3 571,0 475,5 390,0 507,0
32 Druge raznovrstne predel. dej. 0,8 0,7 0,7 0,7 35,5 25,2 0,9 1,1 1,2 0,3 1,0 3,5 2,4 2,1 2,3 1,8 3,7 4,1 4,7 4,9 21,0 60,5 65,0 81,1 96,3 46,6 56,3 55,5 96,3
33 Popravila in montaža strojev in naprav 0,3 9,4 12,2 15,5 17,7 19,9 21,7 17,4 18,8 22,4 22,6 22,7 33,5 42,7 25,9 20,2 17,4 30,2 23,4 25,0 25,9 36,9 48,3 31,8 51,2 58,4 56,9 44,1 48,5
35 Oskrba z elektr. energijo, plinom in paro 241,8 236,2 213,3 203,9 10,2 19,3 18,5 28,6 25,3 251,1 250,0 253,9 251,2 270,1 280,1 282,0 281,8 297,6 309,3 317,1 334,1 348,2 332,7 366,5 390,9 399,5 463,7 496,6 639,4
38 Zbir. in odvoz odpadkov, prid. sek. sur. 0,2 0,2 0,1 0,0 2,2 2,4 2,3 2,7 3,1 2,0 2,1 11,5 14,8 17,3 24,1 26,3 26,3 37,0 34,7 36,9 36,6 37,1 37,9 38,8 60,9 69,7 71,1 72,1 79,6
41 Gradnja stavb 0,9 1,7 1,7 1,9 1,5 5,0 1,0 -4,5 0,2 -7,1 -5,6 9,8 11,6 87,8 49,3 71,4 82,0 80,7 80,0 99,7 45,6 62,2 104,8 122,1 119,7 102,8 125,2 124,8 187,1
42 Gradnja inženirskih objektov 0,4 0,1 0,5 1,4 0,9 1,2 1,4 3,8 4,1 4,8 5,1 5,7 7,1 8,3 25,4 32,6 26,5 41,3 31,4 35,1 28,1 13,0 35,8 85,5 71,1 61,5 64,6 65,7 41,4
43 Specializirana gradbena dela 0,3 0,4 0,6 0,5 1,3 1,4 2,6 2,5 3,4 3,0 3,8 7,1 7,2 8,6 15,5 16,7 11,0 11,8 15,5 14,3 11,9 13,4 13,5 11,1 10,5 11,8 20,0 29,4 32,2
45 Trg. z motor. vozili in popr. motor. vozil 16,5 35,3 52,7 75,8 86,2 80,0 92,2 121,6 146,7 164,2 158,8 148,8 163,1 192,3 220,9 170,7 179,2 212,7 192,0 167,6 175,8 209,1 211,2 247,0 217,1 248,0 216,8 195,8 259,0
46 Posr. in trg. na debelo, razen z mot. voz. 74,0 100,0 128,5 182,7 191,6 222,2 276,4 382,5 391,8 427,9 474,9 545,3 596,9 601,8 810,2 845,3 864,7 909,8 921,7 805,9 820,1 880,6 919,5 921,2 982,6 1.058,1 1.090,9 1.155,8 1.191,4
47 Trg. na drobno, razen z mot. vozili 70,1 53,2 69,0 84,1 95,5 97,5 102,7 89,0 90,3 120,8 132,4 330,2 384,3 482,3 642,9 685,7 771,7 722,9 825,4 806,4 1.334,0 1.372,9 1.364,0 1.306,6 1.501,3 1.479,6 1.546,4 2.321,8 2.394,8
49 Kopenski promet, cevovodni transport 6,0 7,1 4,8 4,5 4,8 5,4 7,7 7,7 9,6 8,3 34,8 36,9 39,1 48,2 50,6 44,7 29,4 25,6 27,9 34,9 45,0 69,3 62,9 64,4 62,9 75,2 73,4 71,7 87,9
50 Vodni promet 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 4,3 8,8 14,0 20,0 16,9 17,1 18,4 25,5 36,6 36,9 38,6 34,6 37,6 26,1 27,9 26,9 24,8 31,3
52 Sklad. in spremljajoče promet. dej. 7,6 7,8 8,5 35,7 32,4 27,6 30,1 24,6 36,2 34,5 36,0 28,4 37,7 49,5 52,0 44,1 50,3 48,9 59,2 62,9 281,6 158,9 171,0 154,6 176,2 167,9 170,1 209,9 232,5
53 Poštna in kurirska dejavnost 0,9 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 0,5 -0,1 -1,6 1,4 0,2 1,5 1,6 2,3 4,3 4,0 4,5 5,0 5,9 6,0 7,7 9,5 8,9 6,4 7,1 9,7 16,0 20,1
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 1,7 1,8 1,7 1,8 2,4 1,8 2,0 5,5 5,2 2,9 5,1 10,9 7,3 9,7 24,2 10,8 11,8 11,5 11,7 7,0 20,8 79,1 87,8 83,7 97,9 114,9 100,5 115,9 127,0
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 5,3 8,7 2,2 12,1 14,1 15,6 16,9 14,9 13,9 12,3 12,3 14,7 14,5 14,2 14,7 16,8 17,9 18,5 19,7 20,7 7,4 7,4 9,8 18,6 22,7 26,3 23,2 27,6 23,6
58 Založništvo 0,6 0,2 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 -0,3 -1,8 -1,4 -0,3 0,2 3,3 3,5 12,9 7,7 7,0 14,1 19,7 22,4 29,9 29,7 28,8 25,5 20,7 20,8 22,0 17,9 19,3
61 Telekomunikacijske dejavnosti 0,1 0,0 0,1 0,3 5,0 8,1 13,8 99,8 121,1 116,1 117,8 136,8 213,7 205,4 228,0 150,0 134,0 132,4 142,9 186,6 366,6 498,1 535,8 559,1 620,2 636,3 647,9 752,0 768,0
62 Računal. prog., svetov. in dr. povez. dej. 1,9 2,4 8,0 4,1 6,3 14,1 17,2 18,1 27,2 36,7 39,5 45,9 37,5 39,2 55,3 58,7 57,6 62,8 68,0 70,6 72,8 99,8 99,5 104,1 108,2 140,8 193,1 227,0 310,2
63 Druge informacijske dejavnosti 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 1,3 4,8 7,1 7,6 7,6 9,6 8,7 16,8 8,9 9,6 14,2 16,0 14,3 20,2 16,5 26,6 25,1
64 Dej. finan. storitev, razen zav. in pok. skl. 101,8 226,7 273,5 247,6 251,8 331,5 392,5 501,8 758,3 846,1 961,0 1.191,4 1.741,6 1.909,0 2.206,6 1.858,7 1.989,9 2.002,4 1.979,4 1.475,6 1.373,7 1.832,3 2.642,0 2.772,0 2.829,0 3.175,8 3.451,3 3.815,2 3.979,6
65 Dej. zavarovanja, pozav. in pok. skladov 8,7 7,1 5,3 7,4 7,5 10,4 11,5 24,0 26,6 39,9 46,8 62,3 92,3 104,2 67,2 123,6 141,2 145,4 169,2 170,7 208,0 219,9 272,2 287,3 109,0 284,3 255,1 298,9 160,4
66 Pomož. dej. za finan. in zavar. storitve 2,2 -3,5 -1,2 -0,7 0,8 0,7 0,9 1,8 1,7 1,4 1,2 2,9 2,7 2,5 5,6 -5,9 -0,5 -5,6 -9,6 6,2 5,8 6,5 8,5 11,6 13,2 16,4 14,7 17,4 22,0
68 Poslovanje z nepremičninami 0,6 3,7 6,0 12,2 34,3 38,6 31,9 33,7 53,8 62,8 71,4 179,6 232,8 351,6 227,4 266,5 257,4 798,7 741,5 739,5 749,6 698,2 792,0 908,6 1.051,2 998,9 1.067,1 1.109,7 1.170,3
69 Pravne in računovodske dejavnosti 0,5 0,7 0,6 1,0 2,0 1,6 2,2 4,4 4,0 4,6 6,1 4,8 4,9 4,2 -0,5 2,3 8,5 20,5 6,6 9,7 13,0 11,1 4,2 7,8 10,7 11,5 -1,9 4,9 4,8
70 Dej. uprav podjetij, podj. in posl. svetov. 12,4 25,3 49,6 80,4 79,8 93,6 130,5 107,6 205,4 168,2 204,2 145,8 152,5 166,5 128,9 166,6 159,5 181,8 200,9 209,7 257,9 267,5 281,6 438,1 444,3 648,7 622,2 747,4 696,3
71 Arhit. in tehn. projekt., tehn. preiz., anal. 12,7 8,1 9,6 20,7 23,1 13,8 20,7 11,6 11,8 18,1 18,7 19,4 20,4 21,3 23,3 13,6 13,4 14,8 16,8 21,3 42,8 44,9 49,9 49,2 57,7 59,9 67,0 85,1 103,8
72 Znanstvena raziskoval. in razv. dej. 0,0 0,3 0,3 0,8 0,7 0,7 0,4 -0,3 0,2 0,0 0,8 0,7 1,0 4,8 5,9 7,5 10,8 17,4 19,2 15,3 14,3 14,3 17,2 13,6 20,8 19,0 19,6 43,7 48,0
73 Oglaševanje in raziskovanje trga 1,1 1,2 1,2 2,5 2,8 4,4 6,5 9,0 11,6 11,8 12,6 18,2 34,9 40,6 42,1 40,6 35,4 39,0 40,4 52,5 52,7 54,6 50,4 42,5 41,4 39,6 30,2 17,7 17,1
77 Dajanje v najem in zakup 3,1 4,5 2,7 2,9 3,1 3,6 4,0 3,1 1,4 1,9 2,7 2,9 2,8 7,8 10,2 23,3 21,3 23,1 19,4 19,8 23,3 27,5 33,6 37,9 60,8 57,5 57,2 61,3 60,7
78 Zaposlovalne dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,3 1,5 1,5 2,2 4,2 5,4 6,0 7,2 8,6 8,6 7,2 14,4 22,6 26,2 27,7 24,3 23,2 21,4 21,0 24,3
93 Športne in druge dej. za prosti čas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 2,3 1,6 -0,8 -3,0 -3,0 -1,9 -1,2 -2,3 2,7 11,0 12,6 23,1 22,2 23,8 21,9 29,7 22,2
96 Druge storitvene dejavnosti 1,0 3,1 3,5 3,8 3,8 3,1 1,2 -0,5 -1,0 -1,4 -1,3 2,8 4,7 8,5 7,5 13,7 14,2 14,4 15,4 16,0 17,2 18,2 19,1 18,8 18,1 20,1 21,3 20,0 19,7
  Nerazporejeno - - - - - - - - - - - - - - 262,0 240,8 242,1 246,1 224,5 226,9 220,1 237,8 263,7 291,9 339,6 366,4 390,6 440,3 490,3
  Ostalo 169,6 172,6 199,9 223,6 272,8 257,3 249,7 217,6 154,7 229,3 321,1 350,5 356,4 339,3 170,3 146,2 178,4 217,5 245,0 237,8 259,0 573,6 509,6 523,8 552,1 497,0 448,3 482,8 541,9
Grand Total Skupaj 1.069,4 1.330,6 1.538,1 1.867,4 2.155,9 2.336,3 2.567,4 2.861,8 3.788,0 4.869,7 5.295,3 5.981,0 6.724,6 7.430,7 8.598,0 7.827,8 7.982,9 8.880,1 9.248,6 8.896,5 10.201,6 11.612,0 12.970,5 13.956,9 15.254,2 16.178,7 16.663,8 18.778,1 20.199,7