Neposredne naložbe – po smeri naložbe

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ tujih družb po BPM6 2009-2022

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ tujih družb po BPM6 2009-2022

Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 30.06.2023

šifra dejavnosti (2) tujega partnerja (SKD 2008) naziv dejavnosti (2) tujega partnerja (SKD 2008) 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve 22,3 21,1 22,1 18,2 19,1 17,6 26,5 38,2 41,1 26,7 29,0 31,9 45,2 70,3
10 Proizvodnja živil 233,8 221,9 145,4 138,6 142,1 142,6 153,0 128,3 148,6 173,3 184,3 213,3 201,7 203,5
20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 73,4 83,4 78,7 89,5 76,3 84,2 86,7 124,6 117,0 102,1 111,1 97,2 120,8 130,4
22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 88,7 94,2 85,9 88,3 92,6 85,8 91,0 108,7 144,9 171,8 215,7 209,7 249,9 280,7
23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 34,3 36,9 30,1 30,3 27,5 27,7 30,4 22,3 27,4 55,3 60,3 65,1 63,3 62,4
24 Proizvodnja kovin 80,4 79,0 46,9 19,4 -14,0 -19,9 -24,5 -3,3 50,4 98,9 104,4 136,2 148,5 175,0
25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 78,4 101,7 88,4 96,7 98,0 105,2 98,4 117,1 113,9 121,3 142,7 189,4 167,0 209,8
26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 33,9 39,0 33,5 33,0 31,5 37,9 39,7 36,1 47,1 51,2 53,5 51,9 55,7 63,8
27 Proizvodnja električnih naprav 190,7 250,6 291,6 300,6 304,9 369,6 392,0 314,2 342,4 319,6 324,5 440,9 461,9 504,6
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 58,5 59,9 54,1 44,7 32,0 22,6 25,7 24,0 58,8 22,2 13,6 23,2 23,1 22,1
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 147,1 148,7 167,7 174,8 98,6 69,8 185,4 150,8 69,5 102,6 117,8 56,3 63,3 42,8
32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 25,5 16,5 17,5 14,3 14,0 15,3 15,1 6,0 6,6 7,4 5,0 5,8 11,4 29,9
33 Popravila in montaža strojev in naprav -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,7 -0,9 0,1 8,4 5,6 10,7 13,3 11,5 6,7 5,6
35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro 91,8 86,5 145,8 115,8 120,5 118,4 139,1 136,1 165,6 218,2 223,0 187,2 209,9 217,6
38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanj 3,1 3,4 4,6 9,0 11,5 11,7 8,6 10,7 12,8 13,1 9,7 8,8 10,7 13,5
42 Gradnja inženirskih objektov 38,2 32,5 35,1 21,6 22,1 19,1 17,3 50,7 63,9 25,0 27,0 55,5 50,8 51,0
43 Specializirana gradbena dela 19,0 19,2 16,9 9,9 9,8 8,1 5,1 12,4 23,2 18,7 20,1 4,2 27,2 36,2
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 56,3 50,6 62,3 58,1 56,6 42,8 53,4 53,5 55,1 89,9 97,3 77,3 69,4 97,6
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 595,9 536,2 569,6 570,4 504,4 465,5 458,9 634,9 621,9 772,7 863,1 803,9 910,8 1.024,6
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 685,0 683,1 821,0 659,1 556,1 652,4 687,8 547,9 533,2 324,3 308,4 217,0 253,3 282,2
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 229,2 199,7 175,5 122,2 97,8 92,4 89,5 88,8 77,5 83,7 79,0 83,8 89,6 95,1
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 53,3 59,2 58,0 59,9 58,9 53,3 38,1 38,9 44,5 44,3 39,4 37,9 38,7 39,9
58 Založništvo 15,7 11,0 9,8 10,2 11,4 11,1 10,7 13,5 12,3 10,0 14,0 14,7 15,6 14,5
61 Telekomunikacijske dejavnosti 407,7 266,4 205,7 207,6 212,4 207,0 218,0 103,6 126,8 121,1 97,7 87,4 88,4 90,4
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem poveza 20,0 23,0 22,8 23,3 26,1 25,5 29,6 45,6 36,5 26,6 36,1 23,5 -28,0 164,9
64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in deja 907,4 939,0 848,0 726,3 558,1 588,8 685,1 790,0 692,6 792,0 1.017,1 1.223,7 1.432,3 1.483,8
65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih sklado 142,3 130,2 95,9 94,3 98,7 131,2 126,5 129,3 152,7 159,6 165,1 186,4 186,0 177,5
66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve 100,3 102,7 65,0 47,9 22,5 29,6 24,0 44,5 30,9 30,0 26,6 27,0 25,8 24,8
68 Poslovanje z nepremičninami 44,9 63,4 79,9 82,0 83,1 127,3 128,7 295,8 274,2 276,2 332,8 269,5 322,3 68,7
70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje 68,1 88,9 95,4 69,3 74,5 71,5 101,1 5,0 13,1 13,1 24,9 21,7 21,5 19,7
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanj 35,1 44,7 36,4 33,4 36,6 41,5 40,8 32,0 38,3 43,7 34,9 13,8 19,1 15,2
73 Oglaševanje in raziskovanje trga 6,6 3,9 4,7 0,9 1,0 0,8 0,2 3,1 11,6 16,0 17,1 16,6 15,9 20,3
77 Dajanje v najem in zakup 5,8 12,7 11,4 21,2 59,6 51,8 15,5 8,2 8,7 10,4 11,3 14,2 18,2 23,5
96 Druge storitvene dejavnosti 20,1 24,7 25,5 26,1 25,9 26,3 26,5 27,5 25,2 28,0 31,0 31,2 34,6 36,3
00 Nerazporejeno 925,1 845,9 924,2 998,4 943,3 954,4 992,0 1.108,8 1.212,4 1.305,5 1.499,4 1.630,7 1.878,2 2.221,9
  Ostalo 605,5 717,5 673,5 694,6 665,6 646,9 492,5 484,7 563,1 422,2 489,8 448,1 559,4 569,2
  Skupaj 6.143,3 6.097,4 6.048,8 5.709,9 5.178,5 5.335,0 5.508,4 5.741,1 5.969,4 6.107,5 6.840,0 7.016,3 7.868,0 8.589,3