Potovanja

Potovanja podrobnejši prikaz v obdobju 1994-2019

April 2019
v tisoč EUR

Obdobje IZVOZ POTOVANJ UVOZ POTOVANJ
Poslovna potovanja Zasebna potovanja Skupaj Poslovna potovanja Zasebna potovanja Skupaj
Od tega: Od tega:
Zdravljenje Izobra?evanje Zdravljenje Izobra?evanje
1994 0 2.860 0 766.786 50.526 2.725 1.458 275.810
1995 0 4.367 954 836.789 49.610 2.439 3.213 393.364
1996 0 7.761 1.282 989.142 51.340 2.038 4.639 430.144
1997 0 5.325 1.720 1.047.891 53.427 2.776 6.050 409.421
1998 0 7.042 1.781 970.770 54.046 3.638 6.549 447.066
1999 0 4.793 2.715 900.127 56.584 5.333 8.429 454.963
2000 0 11.264 4.467 1.044.842 65.177 4.044 9.533 491.003
2001 0 6.743 13.399 1.104.794 72.750 11.412 11.076 528.016
2002 0 12.748 12.781 1.142.599 90.048 10.681 14.891 544.725
2003 0 11.338 8.631 1.186.310 93.609 10.914 14.258 570.460
2004 0 12.688 9.289 1.311.667 95.177 10.679 17.829 608.139
2005 58.314 4.840 26.022 1.392.223 187.553 390 4.022 519.899
2006 62.692 5.091 27.369 1.492.800 176.163 1.292 6.947 596.121
2007 71.577 5.864 31.525 1.593.858 213.801 2.369 3.352 617.652
2008 89.364 24.365 31.823 1.737.280 254.567 1.690 1.840 667.611
2009 86.354 23.534 30.709 1.717.509 208.486 659 9.316 704.208
2010 86.701 23.665 30.881 1.838.264 256.184 631 11.757 666.901
2011 85.481 23.524 30.219 1.889.326 162.061 1.100 5.827 654.786
2012 94.376 26.266 33.206 1.913.993 196.118 138 3.007 534.273
2013 95.486 26.700 33.668 1.947.658 166.664 646 4.344 541.089
2014 98.700 27.521 34.665 1.961.657 195.276 2.158 6.018 549.699
2015 136.035 32.201 39.412 1.962.193 214.210 1.235 5.149 608.329
2016 154.064 36.143 44.435 2.036.385 207.338 4.350 13.348 646.582
2017 179.388 42.208 51.633 2.254.794 208.751 2.598 4.984 673.381
2018 221.971 52.834 64.114 2.494.444 255.440 1.812 5.767 745.480
januar 2018 16.701 3.340 4.676 144.300 16.348 213 100 32.256
februar 2018 14.167 2.833 3.967 119.782 16.681 217 102 32.913
marec 2018 19.061 3.812 5.337 155.667 19.620 255 120 38.711
april 2018 19.808 4.952 6.933 187.687 22.743 159 264 46.364
maj 2018 12.862 5.145 7.202 189.107 23.681 165 275 48.274
junij 2018 7.655 2.187 1.094 208.263 29.165 203 338 59.455
julij 2018 14.119 4.034 2.017 329.402 28.115 197 720 148.903
avgust 2018 16.545 4.727 2.364 376.120 25.230 176 646 133.623
september 2018 31.858 7.965 11.150 260.476 16.106 113 412 85.303
oktober 2018 28.987 5.797 8.116 203.679 20.049 40 969 41.548
november 2018 18.725 3.745 5.243 150.707 18.637 37 900 38.622
december 2018 21.482 4.296 6.015 171.985 19.064 38 921 39.508
januar 2019 19.253 3.851 5.391 146.585 18.182 236 111 35.827
februar 2019 17.001 3.400 4.760 130.008 17.694 230 108 34.866
marec 2019 19.429 3.886 5.440 157.892 19.406 252 119 38.239
april 2019 25.201 6.300 8.820 202.984 25.606 179 297 51.935
jan-apr 2019 80.884 17.437 24.412 637.469 80.887 898 635 160.867
jan-apr 2018 69.738 14.938 20.913 607.435 75.392 843 585 150.243

Vir: Plačilna bilanca, Banka Slovenije; podatki so predhodni

POSLOVNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani s poslovnimi potovanji (nastanitev, prehrana, dnevnice (potrošene v tujini)).
ZASEBNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani z zasebnimi potovanji (nastanitev, prehrana, prevoz znotraj države, ostalo).
ZDRAVLJENJE: Prihodki/odhodki zdravstvenih storitev turistom, zdravilišča, stroški zdravniške oskrbe.
IZOBRAŽEVANJE: Stroški šolanja, vključno štipendije in šolnine, stroški specializacije.
Zdravljenje in izobraževanje metodološko spada med zasebna potovanja.

Do leta 2005 viri podatkov niso omogočali razbitja izvoza potovanj na poslovna in zasebna potovanja, zato je celota vključena pod zasebna potovanja.
V letu 2005 je prisoten prelom v seriji zaradi menjave virov podatkov.

Vir podatkov:
Do vključno leta 2004: Plačilni promet s tujino, ocene gotovinskih transakcij temelječe na anketah Statističnega urada RS.
Od leta 2005 dalje: Ankete in raziskave Statističnega urada RS, podatki mobilne telefonije
Podrobnejša metodologija izračuna potovanj je objavljena v Biltenu Banke Slovenije med metodološkimi opombami (točka 3. Ekonomski odnosti s tujino)

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb finančne statistike.