Potovanja

Potovanja podrobnejši prikaz v obdobju 1994-2020

September 2021
v tisoč EUR 

  IZVOZ POTOVANJ UVOZ POTOVANJ
  Poslovna potovanja Zasebna potovanja Poslovna potovanja Zasebna potovanja
  Od tega: Od tega: Skupaj Od tega: Od tega: Skupaj
  Zdravljenje Izobraževanje Zdravljenje Izobraževanje
1994 0 2.860 0 766.786 50.526 2.725 1.458 275.810
1995 0 4.367 954 836.789 49.610 2.439 3.213 393.364
1996 0 7.761 1.282 989.142 51.340 2.038 4.639 430.144
1997 0 5.325 1.720 1.047.891 53.427 2.776 6.050 409.421
1998 0 7.042 1.781 970.770 54.046 3.638 6.549 447.066
1999 0 4.793 2.715 900.127 56.584 5.333 8.429 454.963
2000 0 11.264 4.467 1.044.842 65.177 4.044 9.533 491.003
2001 0 6.743 13.399 1.104.794 72.750 11.412 11.076 528.016
2002 0 12.748 12.781 1.142.599 90.048 10.681 14.891 544.725
2003 0 11.338 8.631 1.186.310 93.609 10.914 14.258 570.460
2004 0 12.688 9.289 1.311.667 95.177 10.679 17.829 608.139
2005 58.314 4.840 26.022 1.392.223 187.553 390 4.022 519.899
2006 62.692 5.091 27.369 1.492.800 176.163 1.292 6.947 596.121
2007 71.577 5.864 31.525 1.593.858 213.801 2.369 3.352 617.652
2008 89.364 24.365 31.823 1.737.280 254.567 1.690 1.840 667.611
2009 94.126 25.652 33.473 1.766.636 208.486 659 9.316 928.712
2010 95.483 26.084 33.965 1.895.275 256.184 631 11.757 869.130
2011 93.865 25.873 33.134 1.947.509 162.061 1.100 5.827 948.484
2012 104.646 29.162 36.770 1.948.488 196.118 138 3.007 868.889
2013 106.383 29.778 37.482 1.987.145 166.664 646 4.344 901.642
2014 109.334 30.577 38.310 2.031.019 195.276 2.158 6.018 924.043
2015 151.353 35.936 43.734 2.010.702 214.210 1.235 5.149 895.220
2016 171.806 40.460 49.456 2.098.701 207.338 4.350 13.348 968.912
2017 197.238 46.666 56.571 2.325.912 208.751 2.598 4.984 1.113.618
2018 226.601 53.845 65.354 2.477.031 262.763 1.798 2.976 1.219.767
2019 231.333 55.719 67.466 2.612.057 206.780 1.514 2.467 1.292.887
2020 71.258 15.839 19.032 1.128.563 62.395 528 868 655.313
januar 2020 18.998 3.800 5.319 164.240 16.189 54 89 85.951
februar 2020 17.239 3.448 4.827 144.983 16.189 54 89 87.519
marec 2020 5.183 1.037 1.451 58.874 8.095 27 45 38.007
april 2020 360 90 126 13.992 191 3 4 6.631
maj 2020 282 113 158 28.100 572 8 13 14.344
junij 2020 1.804 515 258 102.081 3.053 43 70 62.630
julij 2020 4.690 1.340 670 167.928 6.344 139 228 126.346
avgust 2020 5.729 1.637 818 189.131 6.344 139 228 130.265
september 2020 9.314 2.328 3.260 120.333 2.066 45 74 42.328
oktober 2020 5.095 1.019 1.427 65.105 1.676 8 13 26.975
november 2020 1.393 279 390 33.185 1.006 5 8 21.473
december 2020 1.171 234 328 40.610 671 3 5 12.844
januar 2021 1.005 201 281 33.383 1.943 7 11 11.202
februar 2021 1.576 315 441 34.755 1.943 7 11 11.407
marec 2021 1.989 398 557 48.297 2.428 14 22 14.109
april 2021 1.305 326 457 47.759 1.145 16 18 35.388
maj 2021 2.008 803 1.125 68.671 1.717 24 40 44.602
junij 2021 2.844 812 406 123.386 3.969 56 91 86.810
julij 2021 7.304 2.087 1.043 229.783 18.769 95 365 177.193
avgust 2021 10.746 3.070 1.535 252.726 17.052 86 365 160.912
september 2021 20.237 5.059 7.083 161.326 10.837 55 119 99.778
1-9 2021 49.014 13.072 12.929 1.000.085 59.802 358 1.040 641.401
1-9 2020 63.599 14.308 16.888 989.662 59.043 512 841 594.021

 

Vir: Plačilna bilanca, Banka Slovenije; podatki so predhodni

POSLOVNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani s poslovnimi potovanji (nastanitev, prehrana, dnevnice (potrošene v tujini)).
ZASEBNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani z zasebnimi potovanji (nastanitev, prehrana, prevoz znotraj države, ostalo).
ZDRAVLJENJE: Prihodki/odhodki zdravstvenih storitev turistom, zdravilišča, stroški zdravniške oskrbe.
IZOBRAŽEVANJE: Stroški šolanja, vključno štipendije in šolnine, stroški specializacije.
Zdravljenje in izobraževanje metodološko spada med zasebna potovanja.

Do leta 2005 viri podatkov niso omogočali razbitja izvoza potovanj na poslovna in zasebna potovanja, zato je celota vključena pod zasebna potovanja.
V letu 2005 je prisoten prelom v seriji zaradi menjave virov podatkov.

Vir podatkov:
Do vključno leta 2004: Plačilni promet s tujino, ocene gotovinskih transakcij temelječe na anketah Statističnega urada RS.
Od leta 2005 dalje: Ankete in raziskave Statističnega urada RS, podatki mobilne telefonije
Podrobnejša metodologija izračuna potovanj je objavljena v Biltenu Banke Slovenije med metodološkimi opombami (točka 3. Ekonomski odnosti s tujino)

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb finančne statistike.