Operacije glavnega refinanciranja

           
Vrsta operacije:    
 
Referenčna številka 20220138 20220127 20220125 20220123 20220120 
Datum najave 21.11.2022 14.11.2022 07.11.2022 28.10.2022 24.10.2022 
Datum sklenitve 22.11.2022 15.11.2022 08.11.2022 31.10.2022 25.10.2022 
Datum poravnave 23.11.2022 16.11.2022 09.11.2022 02.11.2022 26.10.2022 
Datum dospelosti 30.11.2022 23.11.2022 16.11.2022 09.11.2022 02.11.2022 
Tip instrumenta Povratne transakcije Povratne transakcije Povratne transakcije Povratne transakcije Povratne transakcije 
Smer operacije Povečevanje likvidnosti Povečevanje likvidnosti Povečevanje likvidnosti Povečevanje likvidnosti Povečevanje likvidnosti 
Postopek Standardne avkcije Standardne avkcije Standardne avkcije Standardne avkcije Standardne avkcije 
Vrsta avkcije Avkcija s fiksno mero Avkcija s fiksno mero Avkcija s fiksno mero Avkcija s fiksno mero Avkcija s fiksno mero 
Metoda dodelitve           
Izklicna ali fiksna OM*(%) 2,00 2,00 2,00 2,00 1,25 
Najnižja ponujena OM (%)           
Najvišja ponujena OM (%)           
Mejna sprejeta OM (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 1,25 
Tehtana povprečna sprejeta OM (%)           
Odstotek dodelitve pri mejni OM (%) 100 100 100 100 100 
Znesek dodelitve (mrd EUR) 1,8 1,6 1,5 3,1 4,6 
* Obrestna mera pri ODR 20090112, 20100023, 20100035, od 27.10.2010 dalje pa pri vseh ODR z ročnostjo tri mesece in več je določena kot povprečje izklicnih obrestnih mer OGR, veljavnih v času trajanja operacije. Od 18.12.2012 dalje nasprotne stranke licitirajo pribitek v bazičnih točkah nad povprečno izklicno obrestno mero OGR.
Pri operacijah dolarskega refinanciranja je znesek dodelitve naveden v mrd USD. Pri valutnih zamenjavah so v polju "Izklicna ali fiksna OM (%)" navedene swap točke.