Povprečne letne ponderirane nominalne obrestne mere za nezavarovane tolarske depozite z denarno poravnavo do T+2, ki so bili sklenjeni med bankami na slovenskem medbančnem trgu.

Obrestne mere so izračunane na linearen način z upoštevanjem 360 dni v letu.

 
Datum od (dd.mm.yyyy):  
Datum do (dd.mm.yyyy):  
   

Za izbrano obdobje ni podatkov.