Datum preseka 12.5.2023

Mio EUR31.3.202330.4.2023
Aktiva 32.107,62 32.079,18
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 18.710,14 18.562,33
Terjatve do centralne države 12.178,98 12.320,82
Terjatve do domačih denarnih sektorjev 744,56 743,86
Ostala aktiva 473,93 452,17
Pasiva 32.107,62 32.079,18
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 6.979,52 7.013,03
Vloge 16.640,34 16.375,52
Izdani vrednostni papirji  
Kapital in rezerve -676,43 -596,95
Alokacija SDR 962,64 954,38
Ostala pasiva 8.201,55 8.333,20