Datum preseka 12.8.2022

Mio EUR30.6.202231.7.2022
Aktiva 33.149,37 33.286,40
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 18.080,99 17.700,21
Terjatve do centralne države 13.054,51 13.573,73
Terjatve do domačih denarnih sektorjev 1.602,85 1.606,51
Ostala aktiva 411,01 405,94
Pasiva 33.149,37 33.286,40
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 7.236,91 7.229,45
Vloge 17.676,03 16.998,94
Izdani vrednostni papirji  
Kapital in rezerve 339,53 936,48
Alokacija SDR 994,15 1.009,79
Ostala pasiva 6.902,76 7.111,73