Datum preseka 14.11.2023

Mio EUR30.9.202331.10.2023
Aktiva 35.503,04 34.531,29
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 22.689,98 21.578,85
Terjatve do centralne države 12.026,89 12.139,30
Terjatve do domačih denarnih sektorjev 298,41 301,32
Ostala aktiva 487,77 511,82
Pasiva 35.503,04 34.531,29
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 6.991,98 6.972,99
Vloge 19.430,09 18.317,20
Izdani vrednostni papirji  
Kapital in rezerve -1.095,65 -1.032,31
Alokacija SDR 965,05 962,30
Ostala pasiva 9.211,57 9.311,11