Banka Slovenije
Oddelek Bančne operacije
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana

Vloga za prijavo digitalnega potrdila
sistemskega administratorja komitenta epi@bs

Prijava certifikata za  okolje
Izberite certifikat:
Certifikat je namenjen dostopu preko spletne storitve.
Označite samo, če ne dostopate preko odjemalca »i4«.