Zapri okno

Podatkovne serije


Tabele: Finančni računi ESA2010 (mio EUR)

 • Finančni računi - biltenske tabele, nekonsolidirani letni podatki
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 146 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:20
  • Datum: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ... (18)
  • SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.128+S.129: Zavarovalne družbe + Pokojninski skladi, ... (8)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, ... (15)
  • Postavke: Mio EUR (1)
 • Finančni računi - zbirne tabele, letni podatki
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 1040 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:20
  • Datum: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ... (18)
  • NEK_KONS: K, N (2)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 81: Trgovinski krediti in avansi, ... (30)
  • Postavke: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, ... (21)
 • Finančni računi - podrobne tabele po nasprotnih sektorjih, nekonsolidirani letni podatki
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 6173 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:21
  • Datum: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ... (18)
  • SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, ... (21)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 81: Trgovinski krediti in avansi, ... (30)
  • Postavke: S.0: Gospodarstvo Slovenije in tujina, S.129: Pokojninski skladi, ... (14)
 • Finančni računi - biltenske tabele, nekonsolidirani četrtletni podatki
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 477 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:21
  • Datum: 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, 2005Q1, 2005Q2, ... (60)
  • SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.128+S.129: Zavarovalne družbe + Pokojninski skladi, ... (8)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, ... (15)
  • Postavke: Mio EUR (1)
 • Finančni računi - zbirne tabele, četrtletni podatki
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 3403 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:21
  • Datum: 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, 2005Q1, 2005Q2, ... (60)
  • NEK_KONS: K, N (2)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 81: Trgovinski krediti in avansi, ... (30)
  • Postavke: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, ... (21)
 • Finančni računi - tabele po nasprotnih sektorjih, nekonsolidirani četrtletni podatki 2004Q1-2007Q4
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 5278 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:23
  • Datum: 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, 2005Q1, 2005Q2, ... (16)
  • SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, ... (21)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 81: Trgovinski krediti in avansi, ... (30)
  • Postavke: S.0: Gospodarstvo Slovenije in tujina, S.129: Pokojninski skladi, ... (14)
 • Finančni računi - tabele po nasprotnih sektorjih, nekonsolidirani četrtletni podatki 2008Q1-2011Q4
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 5366 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:22
  • Datum: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, 2009Q1, 2009Q2, ... (16)
  • SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, ... (21)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 81: Trgovinski krediti in avansi, ... (30)
  • Postavke: S.0: Gospodarstvo Slovenije in tujina, S.129: Pokojninski skladi, ... (14)
 • Finančni računi - tabele po nasprotnih sektorjih, nekonsolidirani četrtletni podatki 2012Q1-2015Q4
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 5410 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:22
  • Datum: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, ... (16)
  • SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, ... (21)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 81: Trgovinski krediti in avansi, ... (30)
  • Postavke: S.0: Gospodarstvo Slovenije in tujina, S.129: Pokojninski skladi, ... (14)
 • Finančni računi - tabele po nasprotnih sektorjih, nekonsolidirani četrtletni podatki od 2016Q1 naprej
  Izbor podatkov / Prenos celotne datoteke - Velikost: 4039 Kb -Zadnja sprememba: 18.4.2019 12:02:22
  • Datum: 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, 2017Q1, 2017Q2, ... (12)
  • SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, ... (21)
  • TIP_POD: ST, TR, VS (3)
  • VRSTA: FSR, NETO, OBV (3)
  • FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 81: Trgovinski krediti in avansi, ... (30)
  • Postavke: S.0: Gospodarstvo Slovenije in tujina, S.129: Pokojninski skladi, ... (14)