Naziv delovnega mesta   Organizacijska enota   Vrsta zaposlitve    
Delovno mesto glavni bančni referent (m/ž)    Bančne operacije - Zaledne storitve   Redno delovno razmerje za nedoločen čas   
Delovno mesto skrbnik ključnih strank (m/ž)    Plačilni in poravnalni sistemi - Plačilne infrastrukture   Redno delovno razmerje za nedoločen čas