Naziv delovnega mesta   Organizacijska enota   Vrsta zaposlitve    
Profil analitik    Gotovinsko poslovanje - Ponaredki-NCC   Redno delovno razmerje za nedoločen čas   
Profil analitik/analitičarka    Plačilni in poravnalni sistemi - Strateški razvoj   Redno delovno razmerje za nedoločen čas   
Profil nadzornik/nadzornica    Nadzor bančnega poslovanja - Horizontalni nadzor bank   Redno delovno razmerje za nedoločen čas   
Profil organizator/organizatorka    Organizacija in kadri - Kadri in izobraževanje   Redno delovno razmerje za nedoločen čas